Brf Älta Sjöängen

Kalendarium

Hissarna i hus 7 och hus 9 kommer att moderniseras. Hissen i hus 7 kommer därför att stängas av fr.o.m 2022-06-07 t.o.m 2022-06-24. Hissen i hus 9 kommer att stängas av fr.o.m 2022-05-30 t.o.m 2022-06-17. För mer information, klicka på nedanstående länkar.
Information modernisering av hiss hus 7
Information modernisering hiss hus 9