Brf Älta Sjöängen

Anslagstavla

Angående krav på separat insamling av matavfall.
Vi har kontaktat Nacka kommun för att få information om vad som gäller i Nacka.
Nacka kommun svarade:
Det är än så länge frivilligt i nacka. Men vi kräver att 30% ska sortera om ni väljer att börja matsortera.
Dock kan de bli obligatorisk i nacka 2024, men riksdagen har inte tagit beslut i frågan. Vi inväntar besked.
Skyddsrum finns i samtliga av föreningens fastigheter. Klicka på länken nedan för mer information.
Information angående föreningens skyddsrum