Brf Älta Sjöängen

Anslagstavla

INFORMATION TILL MEDLEMMAR I BRF ÄLTA SJÖÄNGEN
Styrelsen har beslutat att föreningsstämman för Brf Älta Sjöängen ska hållas den 2024-05-08 KL 19:00 i Allianskyrkan, Almvägen 4. Kallelse till föreningsstämman kommer i enlighet med föreningens stadgar, att anslås i föreningens fastighet tidigast sex veckor och senast fya veckor före föreningsstämman. Kallelsen med bilagor kommer även publiceras på föreningens hemsida, brfaltasjoangen.se samt mejlas ut till de boende som hyr ut i andra hand.

Kallelse och motionerna till stämman 2024 kan läsas under Kalendarium.