Brf Älta Sjöängen

Allmän information

Numera är det kameraövervakning i grovsop- och returrum. Klicka på länken för mer information:
Information gällande grovsop- och returrum

-------------------------------------------------------------------------------------------
Kom ihåg att städa efter dig och ta bort luddet i torktumlaren när du använt tvättstugan. Det är inte trevligt för dem som kommer efter att behöva städa.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Från och med 1:a oktober 2023 kommer alla garage att kontrolleras ca 1 gång per månad för att säkerställa att garagedörren fungerar som den ska samt upptäcka eventuella skador och åverkan. Renew genomför månadskontrollen och rapporterar avvikelser till styrelsen. Olovlig användning av el eller andra otillåtna åtgärder kan vara skäl till uppsägning av garaget.

-------------------------------------------------------------------------------------------
På grund av brandrisk är det, enligt lag, ej tillåtet att förvara föremål i trapphuset. Trapphuset är en utrymningsväg och föremål kan hindra en utrymning via trapphuset. Klicka på länken för mer information rörande brandsäkerhet: Information angående brandskydd
-------------------------------------------------------------------------------------------

Som medlem i föreningen är du automatisk även medlem i Fastighetsägarna. Det innebär att du är berättigad till en del rabatter och förmåner via dem. Kontakta styrelsen för mer information.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakta styrelsen om du vill ha föreningens senaste årsredovisning eller protokoll från årsstämman, mail: altasjoangen@gmail.com eller via brev som lämnas i någon av föreningens brevlådor i hus 7 eller hus 15.
Observera att protokollet från årsstämman lämnas endast ut till medlemmar i Brf Älta Sjöängen.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Skyddsrum finns i samtliga av föreningens fastigheter. Klicka på länken nedan för mer information.
Information angående föreningens skyddsrum