Brf Älta Sjöängen

Allmän information

På grund av brandrisk är det, enligt lag, ej tillåtet att förvara föremål i trapphuset. Trapphuset är en utrymningsväg och föremål kan hindra en utrymning via trapphuset. Klicka på länken för mer information rörande brandsäkerhet: Information angående brandskydd

Som medlem i föreningen är du automatisk även medlem i Fastighetsägarna. Det innebär att du är berättigad till en del rabatter och förmåner via dem. Kontakta styrelsen för mer information.

Numera är det kameraövervakning i grovsop- och returrum. Klicka på länken för mer information:
Information gällande grovsop- och returrumKontakta styrelsen om du vill ha föreningens senaste årsredovisning eller protokoll från årsstämman, mail: altasjoangen@gmail.com eller via brev som lämnas i någon av föreningens brevlådor i hus 7 eller hus 15.
Observera att protokollet från årsstämman lämnas endast ut till medlemmar i Brf Älta Sjöängen.