Brf Älta Sjöängen

Styrelse

Styrelsen består av:
: Ylva Zimmermann, ordförande
: Gudrun Steen, sekreterare
: John Erlandsson, ledamot
: Ulrich Fröhling, ledamot
: Arman Mirzaei, ledamot
: Jonathan Skordenius, ledamot
: Tatjana Stern, ledamot
: Anders Bitén, suppleant
: Margareta Gianko, suppleant

Brev eller meddelanden till föreningens styrelse lämnas i föreningens brevlåda i hus 15, i brevlådan till föreningens lokal i hus 7 eller maila på altasjoangen@gmail.com. Brevlådorna tömmes ca 1 g/veckan och mailen läses
1-2 ggr/veckan varpå svar kan dröja något.