Brf Älta Sjöängen

Administrativ information

Organisationsnummer, Brf Älta Sjöängen: 769610-6447
Fastighetsbeteckning: 14:102
Fakturaadress: Brf Älta Sjöängen, FTG-nr 766, FE 754, 838 74 Frösön, Sverige
Fakturor kan även mailas till: faktura@bredablickgruppen.se
Mäklarbilder beställs från föreningens administrativa förvaltare, Bredablick förvaltning AB, mail: info@bblick.se
Ansökan om utträde resp inträde skickas till föreningens administrativa förvaltare, Bredablick förvaltning AB, Box 6083, 102 32 Stockholm
Nycklar till porten eller beställning av ny bricka till grovsop- och returrum samt till tvättstugan beställs via felanmälan till Renew service AB, telefon: 08 – 34 38 00, mail: felanmalan@renewservice.se