Brf Älta Sjöängen

Grovsop- och återvinningsrum

På båda gårdarna finns ett grovsoprum och ett återvinningsrum. Soprummen är öppna mellan kl 06:00-21:00 och man kommer in med samma bricka som används för att boka tvättstugan.
För att få ner kostnaderna för sophämtning kameraövervakas grovsop- och återvinningsrum. Den person som inte slänger eller sorterar enligt de regler som gäller i grovsop- och återvinningsrummen kommer att debiteras för den faktiska kostnaden som debiteras föreningen för extrahämtning, lägsta kostnad är 1000 kr. Det gäller även om man fyller kärlen över kanten då det försvårar eller omöjliggör tömning av kärlen. Mer information finns uppsatta i grovsop- och återvinningsrum. Mer information finns även under nedanstående länkar.
Information gällande grovsop-och returrum
https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/sortera/
Information från Nacka kommun ang grovsop- och återvinningsrummen