Brf Älta Sjöängen

Grovsop- och återvinningsrum

På båda gårdarna finns ett grovsoprum och ett återvinningsrum. Soprummen är öppna mellan kl 06:00-21:00 och man kommer in med samma bricka som används för att boka tvättstugan.
För att få ner kostnaderna för sophämtning kameraövervakas grovsop- och återvinningsrum. Den person som inte slänger eller sorterar enligt de regler som gäller i grovsop- och återvinningsrummen kommer att debiteras 1000 kr för extrahämtning.
 Det gäller även om man fyller kärlen över kanten då det försvårar eller omöjliggör tömning av kärlen. Mer information finns uppsatta i grovsop- och återvinningsrum. Mer information finns även under nedanstående länkar.
Information grovsop- och återvinningsrum
https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/sortera/