Brf Älta Sjöängen

Inför försäljning

Om du har eller planerar att sälja din lägenhet är det några saker som är viktiga att komma ihåg.
- Juridisk person godkänns inte som medlem i föreningen.
- Innan styrelsen godkänner ditt utträde måste en avflyttningsbesiktning göras. Kontakta styrelsen så bokar styrelsen in en besiktning. Föreningen står för kostnaden för besiktningen som utförs av föreningens fastighetsförvaltare, Renew service AB. Du kan kontakta styrelsen via mail: altasjoangen@gmail.com, eller via brev som lämnas i föreningens brevlåda i hus 7 eller hus 15.
- Kom ihåg att säga upp eventuella förråd, garage eller parkeringsplatser. Uppsägning görs till föreningens administrativa förvaltare, Bredablick förvaltare AB, mail: info@bblick.se, telefonnummer: 010-177 59‬‬‬ 00‬‬‬ (teltid: 8:30-16:00). Nycklar till förråd och till garage lämnas till styrelsen i föreningens brevlådor i hus 7 eller 15. Lägg nycklarna i ett kuvert uppmärkt med ditt namn, lägenhetsnummer samt garage- eller förrådsnummer.
- Uppsägning av bredband görs till Ownit se deras hemsida för mer information: https://www.ownit.se/
- Uppsägning av kabelTV görs till ComHem, se deras hemsida för mer information: https://www.comhem.se/