Brf Älta Sjöängen

Andrahandsuthyrning

Ibland vill eller behöver man hyra ut sin lägenhet i andra hand. Uthyrning i andra hand kräver dock styrelsens samtycke. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla anledning, tidsperiod samt vem som ska hyra lägenheten. Andrahandsuthyrning beviljas p.g.a särskilda skäl för sex till tolv månader i taget. Tänk på att du som hyr ut är fullt ansvarig under hela andrahandsuthyrningen.
Använd nedanstående blankett för att ansöka om tillstånd. Ansökan ska skickas till Bredablick förvaltning AB, Box 6083, 102 32 Stockholm, eller mailas till: info@bblick.se

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning