Brf Älta Sjöängen

Andrahandsuthyrning

Ibland vill eller behöver man hyra ut sin lägenhet i andra hand. Uthyrning i andra hand kräver dock styrelsens samtycke. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla anledning, tidsperiod samt vem som ska hyra lägenheten. Andrahandsuthyrning beviljas p.g.a särskilda skäl för sex till tolv månader i taget. Tänk på att du som hyr ut är fullt ansvarig under hela andrahandsuthyrningen.
Använd nedanstående blankett för att ansöka om tillstånd. Ansökan lämnas till styrelsen i föreningens brevlådor i hus 7 eller hus 15.

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning