Brf Älta Sjöängen

Garage och parkeringsplatser

Boende i Brf Älta Sjöängen har möjlighet att hyra garage eller parkeringsplats. Föreningen har 50 garage samt 73 parkeringsplatser varav 40 är på parkeringsdäck utanför Älta centrum. Hyran för garage är 550 kr/månad, för parkeringsplats utmed Stensövägen 400 kr/månad samt 225 kr/mån för parkeringsplats på parkeringsdäck fr.o.m 2018-01-01. Kontakta föreningens förvaltare om du har ytterligare frågor eller är intresserad av att hyra garage eller parkeringsplats, se under kontakter.
Man får endast hyra parkeringsplats eller garage om man bor i föreningen. Hyr man ut sin lägenhet i andrahand får man stå kvar i kön men man blir inte erbjuden plats förrän man flyttar tillbaka igen. Hyra garage eller parkeringsplats för inneboendes räkning är inte heller tillåtet
Från och med 2021-04-01 får man endast hyra 1 parkeringsplats eller garage.
Vid borttappad garagenyckel byts hela cylindern ut. Kostnad för byte av låscylinder debiteras den boende.

Observera att det är absolut förbjudet att parkera utanför föreningens garage då man försvårar eller omöjliggör för garagehyresgäster att köra in eller ut ur garagen.

För parkering på gårdarna gäller följande:
- Det är endast tillåtet att parkera utanför portarna i samband med i-/urlastning. En lapp ska läggas i bilens vindruta med ankomsttid, namn och telefonnummer till bilföraren.
- Man ska inte blockera in- och utpassage framför porten.
- Hantverkare som utför arbete i området, hemtjänst- och vårdpersonal samt handikappade med handikapptillstånd får dock parkera på gårdarna mellan kl 06:00 och 22:00 under förutsättning att de inte hindrar framkomlighet för övrig trafik, synliga kontaktuppgifter krävs dock.
- Ingen parkering är tillåten på gårdarna mellan kl 22:00 och 06:00.

Se under fliken Kontakt om du behöver komma i kontakt med P-service som övervakar våra gårdar och parkeringar.

Garageregler
Manual motorvärmare